Svenska English

Om ADL konsult

smallADLKonsult

Företaget grundades 1986 i Stockholm av Ingemar Ohlsson, som med lång erfarenhet och gedigen kunskap byggt upp företaget.

Stockholm

Ingemar

Ingemar Ohlsson

Grundare

Mer än fyrtiofem års erfarenhet inom elektro-, rum- och byggnadsakustik.

Läs en intervju med Ingemar

E-post: io@adl-konsult.se
Mobil: 070 - 644 58 69

johan

Johan Odemalm

Akustiker

Samhällsbuller, byggnadsakustik  och rumsakustik som inriktning. Utför allt från mätningar till att projektera hela fastigheter.

E-post: jo@adl-konsult.se
Mobil: 070 - 729 38 87

david adl hemsida

David Richardsson

Akustiker

Byggnads- och rumsakustik som inriktning. Utför byggnads och rumsakustiska mätningar.

E-post: dr@adl-konsult.se
Mobil: 070 - 8644908

Maya

Maya Lourenço

Mätingenjör

Utför byggnads och rumsakustiska mätningar.

 

E-post: ml@adl-konsult.se
Mobil: 070 - 8644150