Svenska English

Vi levererar ett högt kvalitativt resultat och utför mätningar enligt senaste gällande standarder. Vi kan försäkra ett professionellt resultat baserad på vår mångåriga erfarenhet samt vår fullständigt testade och kalibrerade mätutrustning.

SW

ADL Konsult kan hantera såväl mindre som större akustik- och bullerprojekt. Beroende på projektets karaktär löser vi problemen i samråd med vårt nätverk av specialister, eller som självständig konsult med direkt kundkontakt. Våra kunder är ledande byggföretag, svenska regeringsorgan, arkitektföretag och mindre företag. Oavsett vem kunden är levererar vi ett professionellt utfört arbete i tid. Kontakta oss gärna om Ni behöver en ljudmätning som är inte kategoriserad på webbplatsen.